Funkcjonalność

SmartBIP oferuje wszelkie niezbędne funkcje: publikacje dowolnych komunikatów, otwartych i zamkniętych załączników we wszystkich dostępnych formatach, dane statyczne, kalendarze wybranych organów, dane pogodowe i arkusze, dowolną ilość podstron.

Bezpieczeństwo

System oparty jest o niezwykle prosty w obsłudze – dostosowany i spersonalizowany popularny system zarządzania treścią, zabezpieczony podwójną osłoną – loginem, zmiennym hasłem i specjalnym kodem. W SmartBIP działa automatyczny i niezależny rejestr logowań.

Przejrzystość

Przyjazny system zarządzania i pełna dostępność dla osób niepełnosprawnych. System użyteczny i ergonomiczny dla użytkownika. Inteligentna wyszukiwarka i przystępny, nowoczesny interfejs. Zaprojektowany responsywnie w sposób ułatwiający odbiór na dowolnych urządzeniach mobilnych.
3
Czym wyróżnia się SmartBIP?
To nowoczesny, lekki i bezpieczny system zarządzania informacją publiczną. Design zgodny z aktualnymi standardami i wymogami zapewnia współpracę z wszelkimi urządzeniami mobilnymi i stacjonarnymi. SmartBIP realizuje wszelkie wymogi ustawowe, gwarantuje dostępność dla osób niepełnosprawnych, oferuje automatyczne metadane, stanowi świetną alternatywę dla podmiotów wykonujących zadania publiczne zobowiązanych do publikacji informacji publicznej.
OPINIE ZOBACZ WIĘCEJ
O SYSTEMIE
SmartBIP to rozwiązanie kierowane do instytucji i organów, które oferuje:
 • publikację bieżących komunikatów (np. zarządzeń i zamówień publicznych)
 • możliwość umieszczania i pobierania dowolnych załączników
 • aktywne formularze
 • prezentowanie kalendarzy wybranych organów lub jednostek (np. Rada Miejska)
 • widget pogodowy
 • publikację zdjęć i filmów
 • funkcje geolokalizacyjne
 • możliwość automatycznej publikacji danych na innych stronach (RSS)
 • kompleksową wyszukiwarkę
SmartBIP to nowoczesny system informacji publicznej wyposażony w:
 • podwójne zabezpieczenie i osłonę (tradycyjny login, zmienne hasło, dynamiczny kod autoryzacyjny)
 • prosty i łatwy w obsłudze, dostosowany system zarządzania treścią dla nielimitowanej ilości użytkowników z różnym zakresem dostępowym
 • automatyczne metadane umieszczanych dokumentów
 • dziennik logowań i automatyczny rejestr zmian
 • pełną kompatybilność z dowolnymi urządzeniami mobilnymi – tabletami i smartphonami
 • zgodność z normami WCAG 2.0 regulującymi dostęp do stron publicznych dla osób niepełnosprawnych
 • edytor WYSIWYG
Podstawę prawną do wdrażania i aktualizowania BIP stanowią:
 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z 06.09.2001 r.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18.01.2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12. 04. 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
SmartBIP spełnia wszystkie wymogi ustawowe nałożone na podmioty publiczne. 

Nasza spółka od dawna borykała się z problemem, który rozwiązał SmartBIP.

Adam Brown prezes zarządu

Jestem niezwykle zadowolona ze współpracy ze SmartBIP. System jest przejrzysty dla odbiorców, łatwy w obsłudze przez moich pracowników, a przede wszystkim realizuje nałożone na naszą gminę obowiązki.

Anna Czerwińska burmistrz
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI